Pristiglo 9 zahtjeva
1. listopada 2008.
Dan otvorenih vrata – Vetropack Straža
4. listopada 2008.

Zamah-natječaj

Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah na području Krapinsko-zagorske županije raspisala je natječaj za ostvarivanje financijske potpore za građanske inicijative. Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade, ustanove(vrtići, škole, knjižnice i dr.) i mjesni odbori registrirani u RH s inicijativom u kojoj se aktivnosti pokreću od strane same organizacije, institucije ili zainteresirane grupe građana. Kriteriji za odabir su kvaliteta inicijative, neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva, organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu inicijative, realan odnos troškova i očekivanih rezultata, inovativnost inicijative i udio volonterskog rada. Maksimalna visina potpore koja može biti dodijeljena je 15 tisuća kuna, a natječaj je otvoren do 31. listopada ove godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *