2009. GODINA

NATJEČAJ! ZGF KRIJESNICA 2009
RADIO HRVATSKO ZAGORJE – KRAPINA d.o.o.raspisuje NATJEČAJ

za nove skladbe koje će biti izvedene na Zagorskom glazbenom festivalu – KRIJESNICA 2009., 16. i 17. listopada u Krapini.

Na festival se mogu javiti skladatelji, izdavači, te izvođači uz suglasnost autora.

1. Odabiru se skladbe u dvije kategorije izvedbe:
– solisti i sastavi tamburaškog i violinskog tipa
– solisti i sastavi tradicijskih glazbala – etno izvedba

2. Skladbe upućene na ovaj Natječaj trebaju biti pisane u duhu narodne pjesme s kajkavskog govornog područja, ili kao pjesme slobodnog glazbenog oblika uz korištenje akustičkih tradicijskih glazbala hrvatske Etno glazbe.

3. Stihovi skladbi upućenih na 13. Zagorski glazbeni festival Krijesnicu trebaju biti pisani na kajkavskom narječju s neograničenim brojem tema.

4. Slanjem skladbe na natječaj autori jamče, da skladbe nisu ranije javno izvođene i da su isključivi nositelji autorskih prava. U slučaju bilo kakovih sudskih sporova glede prava u pitanjima autorstva, odgovornost snosi skladatelj, odnosno tekstopisac.

5. Skladba može trajati do 3,30 minuta.

6. Skladbe u obje kategorije moraju biti poslana kao snimka s vokalima i instrumentima na CD-u. Uz skladbu treba priložiti i kopiju teksta pjesme, te 3 kopije klavirskog izvatka. Snimka mora sadržavati interpretaciju izvođača koji će u konačnici i izvoditi pjesmu. Autori također jamče da je priložena snimka konačna verzija i da će u takvom obliku biti izvedena na Festivalu. Sve prijave moraju imati jasno istaknuto ime i prezime autora glazbe, stihova i izvođača.

7. Radovi primljeni na natječaj ne vraćaju se autorima.

8. Slanjem radova na natječaj autori prenose na organizatora pravo na:
– prvo izvođenje, bez naknade izvođačima
– prenošenje preko radija i televizije, bez naknade izvođačima
– snimanje za radio i televiziju, bez naknade izvođačima
– snimanje na nosače zvuka i slike, bez naknade izvođačima
– da sva ili neka prava prenese na treću osobu

9. Autori i izvođači odabranih skladbi obvezni su u roku od pet (5) dana nakon objavljivanja rezultata Natječaja potpisati izdavačke ugovore s Izvršnim producentom Festivala Radijem Hrvatsko zagorje Krapina d.o.o., te Ugovor o nastupu na 13. Zagorskom glazbenom festivalu Krijesnica. U slučaju da autor ili izvođač u roku od najviše petnaest (15) dana ne vrate potpisane Ugovore, skladba će biti isključena iz natjecanja.

10. U slučaju da je autor ili izvođač ekskluzivno vezan uz drugog nakladnika, a vidi svoj interes u sudjelovanju na 13. Zagorskom glazbenom festivalu Krijesnica, preuzima na sebe obvezu pitanje svog sudjelovanja na Natječaju riješiti s nakladnikom prije potpisivanja Ugovora s Izvršnim producentom 13. ZGF Krijesnica.

Radio Hrvatsko zagorje – Krapina zadržava pravo otvaranja pozivnog natječaja.
Skladbe se dostavljaju na adresu:

RADIO HRVATSKO ZAGORJE – KRAPINA d.o.o.,
Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13,
49 000 KRAPINA.

Krajnji rok natječaja je 30. travnja 2009. godine.

Sve obavijesti mogu se dobiti na brojeve:
Tel: 049/372-665
Fax: 049/372-068