Za sanaciju i modernizaciju cesta u Gradu Krapini

Studentima grada Pregrade
16. siječnja 2009.
Novi Muzej krapinskog pračovjeka
16. siječnja 2009.

Za sanaciju i modernizaciju cesta u Gradu Krapini

Gradsko poglavarstvo Grada Krapine na svojoj jučerašnjoj sjednici donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izvođače radova na sanaciji i modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Grada. U raspisivanje natječaja ide se već sada jer je osnovna želja i namjera da provedba natječaja, odnosno kompletna procedura bude gotova na vrijeme kako bi se sa radovima moglo početi čim za to budu stvoreni vremenski uvjeti-rekao je gradonačelnik Josip Horvat. U ovogodišnjem proračunu Grada Krapine za sanaciju i modernizaciju cesta na području Grada osigurano je 1 600 000 kuna

Comments are closed.