Za humanitarne akcije treba prethodna suglasnost nadležnog Ureda

Radionice u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
28. rujna 2011.
19. vojno-redarstveno hodočašće u Marijiu Bistricu
29. rujna 2011.

Za humanitarne akcije treba prethodna suglasnost nadležnog Ureda

Prema novom Zakonu o humanitarnoj pomoći koji je stupio na snagu 1. srpnja ove godine, sve pravne i fizičke osobe (ovisno o obliku aktivnosti prikupljanja humanitarne pomoći), obvezne su prije početka aktivnosti pribaviti rješenje odnosno prethodnu suglasnost kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarnih pomoći, odnosno organiziranje humanitarnih akcija. Za izdavanje rješenja odnosno prethodne suglasnosti, za područje Krapinsko-zagorske županije nadležan je Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji sa sjedištem u Krapini. Zahtjev za izdavanje suglasnosti podnosi se nadležnoj službi najmanje 30 dana prije početka aktivnosti. Ured državne uprave u županiji nadležan je i za obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom pravnih i fizičkih osoba koje prikupljaju i pružaju humanitarnu pomoć ili organiziraju humanitarne akcije. Za nepoštivanje odredbi Zakona predviđene su visoke novčane kazne u rasponu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna za pravne osobe, odnosno od 10.000,00 do 30.000,00 kuna za fizičke osobe.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *