Važnost ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u djecu

Sve je spremno za Branje grojdzja
19. rujna 2018.
Dnevni boravak 60 plus upotpunjen novim sadržajem
19. rujna 2018.

Važnost ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u djecu

U Samoboru je u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ održano savjetovanje na temu „Važnost ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u djecu“ . Ovo je savjetovanje okupilo 130-ak sudionika: vodećih domaćih stručnjaka u području skrbi o djeci, predstavnike lokalnih uprava i regionalnih samouprava iz cijele Hrvatske te organizacija i ustanova koje pridonose ostvarivanju dječjih prava na lokalnim razinama. Na savjetovanju je stavljen poseban naglasak na pitanje donošenja tzv. „dječjeg proračuna“. Predstavnica Ministarstva financija, Mirela Kovač Jagar, najavila je kako će prvi nacionalni dječji proračun biti izrađen do kraja 2018. i to kao konsolidirani dokument svih obveznika proračunskih sredstava te da će još do kraja njegove izrade biti imperativ dobro osmisliti pokazatelje za praćenje uspješnosti trošenja proračunskih sredstava, kao i osigurati informatička rješenja i administrativne kapacitete koja će omogućiti i ubrzati izradu i dostavu podataka za izradu konsolidiranog dječjeg proračuna države i jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave. Idući korak nakon ovog bit će približiti dječji proračun djeci i cijeloj zainteresiranoj javnosti baš kao što je približen i sudionicima savjetovanja „Važnost ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u djecu“. Krapinsko-zagorska županija također planira u sklopu Županijskog proračuna za 2019. godinu izraditi i županijski dječji proračun.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *