Sa sjednice Savjeta mladih Krapinsko zagorske županije

Glazbena družina „Franjo Dugan“ nastupa na državnoj razini
11. rujna 2014.
Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti
11. rujna 2014.

Sa sjednice Savjeta mladih Krapinsko zagorske županije

Savjet mladih županijeNa posljednjoj sjednici Savjeta mladih Krapinsko zagorske županije su, osim analize dosadašnjeg rada, utvrđene prednosti i slabosti postojećeg koncepta te definirana očekivanja od sljedećeg saziva Savjeta i njegovih članova. Iako je Krapinsko – zagorska županija jedna od prvih u Hrvatskoj osnovala Županijski savjet mladih, od moguća 32 općinska i gradska savjeta u Krapinsko zagorskoj županiji osnovano ih je tek 7. To je upozoravajući podatak jer izostanak funkcionalnog Savjeta mladih ukazuje na nedovoljnu lokalnu angažiranost mladih s jedne strane te inertnost samouprave s druge. Koordinirana mreža općinskih i gradskih savjeta, zajedno sa Županijskim, omogućila bi preciznije i brže utvrđivanje aktualne problematike mladih na području Županije. Župan Željko Kolar predložio je da Županija za to osigura resurse i administrativnu potporu. Značajnije angažiranje i povećanje broja lokalnih savjeta mladih tako će sigurno biti i jedna od smjernica u radu sljedećeg saziva.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *