Vandal u klijeti
21. rujna 2011.
Točna mjesta udara bit će poznata dva sata ranije
21. rujna 2011.

Raspisan natječaj za dodjelu humskih pripomoći

Raspisan je natječaj za dodjelu pripomoći prema socijalnom statusu učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Hum na Sutli. U općinskom proračunu osigurano je 45 pripomoći za učenike, u iznosu od 300 kn mjesečno, a za studente 500 kuna. Svi zainteresirani kandidati do 10. listopada moraju poslati zahtjeve sa potpunom dokumentacijom na adresu Jedinstvenog upravnog odjela općine Hum na Sutli. Potpuna dokumentacija obuhvaća: potvrdu škole/fakulteta o upisu, potvrdu porezne uprave, presliku svjedodžbe, službene potvrde o prihodima članova obitelji, dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja, domovnicu, kao i izjavu podnositelja zahtjeva.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *