Pregrada: Godišnji plan raspisivanja natječaja

Darivanje krvi i sutra u Krapini
8. siječnja 2019.
Ove subote Zagorka u Humu na Sutli
9. siječnja 2019.

Pregrada: Godišnji plan raspisivanja natječaja

Grad Pregrada i Sportska zajednica Grada Pregrade objavili su planove za raspisivanje natječaja za su/financiranje projekata i programa udruga u 2019. godini. Grad Pregrada je Proračunom za 2019. godinu osigurao ukupno 171.000,00 kuna za projekte i programe udruga u području kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, zdravstva i dr., dok će udrugama u sportu u 2019. godini na raspolaganju biti ukupno 297.000,00 kuna. Raspisivanje Natječaja planira se 1. veljače 2019. godine.

Comments are closed.