Predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi u KZŽ

Izložbe i predstave u Krapini, između ostalog i Shakespeare
10. veljače 2016.
Održana radionica u sklopu programa Europa za građane
10. veljače 2016.

Predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi u KZŽ

KZŽKrapinsko zagorska županija objavila je Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije za 2016. godinu. U županijskom proračunu osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i to: manifestacije u kulturi, izdavačku djelatnost te obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine. Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, sve pod sljedećim uvjetima: da prijavitelji svoje sjedište (prebivalište) u pravilu imaju na području KZŽ, da program zadovoljava potrebe građana i javne potrebe od interesa KZŽ, te da program nije prijavljen na natječaj u drugom području sufinanciranja iz Proračuna KZŽ za tekuću godinu. Udruge kulturnog amaterizma kao članice Zajednice KUD-ova KZŽ na ovaj javni poziv ne prijavljuju svoje projekte. Iste će moći prijaviti na javni poziv koji će provoditi ZAKUD – KZŽ sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Rok za podnošenje prijava je do 21. ožujka 2016. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *