Općina Đurmanec učenicima sufinancira troškove smještaja u učeničkim domovima

Raspisan Javni poziv za dodjelu priznanja Grada Krapine
18. rujna 2023.
Caritas Zagrebačke nadbiskupije nastavio je s podjelom materijalne pomoći
18. rujna 2023.

Općina Đurmanec učenicima sufinancira troškove smještaja u učeničkim domovima

Općina Đurmanec učenicima sufinancira troškove smještaja u učeničkim domovima. Pravo na sufinanciranje troškova smještaja ostvaruju svi učenici sa područja Općine koji dostave potrebnu dokumentaciju. Iznos sufinanciranja je 30,00 eura mjesečno. Rok za prijavu traje do 29. rujna, a više informacijama o uvjetima prijave nalazi se na mrežnim stranicama Općine Đurmanec.  

Odgovori