Janinski Off road
25. srpnja 2012.
Predstavljanje projekta Remedisanus
25. srpnja 2012.

Održan sastanak Regionalnog partnerskog odbora

U ponedjeljak je održan sastanak Regionalnog partnerskog odbora KZŽ u sklopu provedbe Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini – Potprogram II – priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je 02. svibnja 2012. godine donijelo „Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini”. Temeljem istoga Ministarstvo je formiralo Jedinice za provedbu programa u uskoj suradnji sa regionalnim koordinatorima. Regionalnim koordinatorom u Krapinsko-zagorskoj županiji imenovana je Zagorska razvojna agencija d.o.o. Program je osmišljen kao potpora razvojnim projektima čiji su nositelji organizacije na lokalnoj i regionalnoj razini. Financijski okvir iznosi 30.000.000,00 kuna. Program ima pet potprograma: priprema regionalnih razvojnih projekata, priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima, sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova EU, priprema nacionalnih strateških projekata i jačanje ljudskih potencijala. Potprogram II predviđen je za općine na području I i II skupine razvijenosti (prema indeksu razvijenosti). Na području Krapinsko-zagorske županije to su općine: Jesenje, Lobor, Desinić, Petrovsko, Zagorska sela i Budinšćina. Ukupni indikativni iznos je 12.000.000,00 kuna, dok alokacija za Krapinsko-zagorsku županiju iznosi 254.777,06 kuna, tj. sufinancira se 75% projekta. Kroz ovaj potprogram se mogu sufinancirati troškovi izrade dokumentacije te ostali troškovi povezani s pripremom projekta. Projekte će administrativno zaprimati i provjeravati regionalni koordinator (Zagorska razvojna agencija), a ocjenjivat će ih 2 nezavisna ocjenjivača odabrana od strane Regionalnog partnerskog odbora. Utvrđenu listu prvenstva potvrdit će Partnerski odbor te će ona biti poslana u Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije koja će donijeti konačnu odluku o odabiru projekata koji će dobiti financijsku potporu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *