Monitoring lastavica i piljaka

U Radoboju puštena u pogon sunčana elektrana Zavičajna zbirka
20. srpnja 2016.
Foto noć na Strahinjčici
20. srpnja 2016.

Monitoring lastavica i piljaka

monit last i piljJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije provela je od 13.-17. lipnja monitoring lastavica i piljaka. Monitoring je proveden unutar sedam kvadranata koji su obuhvaćali naselja Donje Jesenje, Jazvine, Kuzminec, Lobor, Lovreća Sela, Sutinske Toplice te Vidovec Krapinski i Petrovski. Kvadranti veličine 1×1 kilometar na kojima se vršio monitoring prema definiranim obrascima odabrani su od strane Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Glavni cilj monitoringa je pratiti promjene u veličini populacije i području rasprostranjenosti lastavica i piljaka. Podaci prikupljeni monitoringom koriste se za ocjenu stanja očuvanosti vrste. Među odabranim kvadrantima, najveći broj aktivnih gnijezda piljaka zabilježen je u Donjem Jesenju (88 gnijezda), a naselja Vidovec Krapinski i Petrovski broje najviše aktivnih gnijezda lastavica, njih 21. U Hrvatskoj obitava 5 vrsta lastavica- ptica pjevica iz porodice lastavica (Hirundinidae) – daurska lastavica, lastavica, piljak, hridna lastavica i bregunica. Na području Krapinsko- zagorske županije nalazimo dvije vrste- lastavicu i piljka. Iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije zahvaljuju vlasnicima kuća i pratećih objekata na suradnji i susretljivosti prilikom provedbe monitoringa, a posebno onim pojedincima koji su svojim različitim aktivnostima pripomogli lastavicama i piljcima u njihovom uspješnijem gniježđenju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *