Monitoring jadranske kozonoške

Počinje Kulturno ljeto u Pregradi
17. lipnja 2016.
Veterani Zagorca ponovno prvaci
17. lipnja 2016.

Monitoring jadranske kozonoške

jadranska kozonoškaJavna ustanvoa za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije provela je u srijedu monitoring jadranske kozonoške na Šušelj Brijegu i Platu, na tri lokacije na Strahinjščici. Ove godine zabilježeno je povećanje veličine populacije u odnosu na prošlu godinu budući je prebrojano čak 173 jedinki. Broj jedinki jadranske kozonoške bio bi i veći da dio populacije nije stradao zbog mraza i snijega koji je pao krajem travnja. Monitoring je napravljen na obrascu koji je izradila Agencija za zaštitu okoliša i prirode. Kao i sve ostale orhideje, jadranska kozonoška je strogo zaštićena vrsta prema Zakonu o zaštiti prirode, a dodatno je štite i međunarodni propisi kojih je Hrvatska potpisnica, kao i Direktive Europske unije. Nalazi se na dodacima II i IV Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore te je za njezino očuvanje potrebno odrediti važna područja kroz uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000. Na području Republike Hrvatske izdvojeno je 20 Natura 2000 područja kojima je jadranska kozonoška ciljna vrsta i za koja će se uspostaviti potrebne mjere očuvanja. Jedno od tih područja je Strahinjščica važna za očuvanje ove vrste, ali i drugih Natura 2000 vrsta i staništa.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *