Stradavanje biciklista u 2015. godini
23. srpnja 2015.
Otvoren mljekomat u Pregradi, inače sedmi u Zagorju
24. srpnja 2015.

Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije

MASTER PLANKrapinsko-zagorska županija je u procesu izrade Master plana razvoja turizma za razdoblje 2016.-2025. godine, s ciljem turističkog strukturiranja destinacije. Izrada Master plana predviđena je u dvije faze; prva uključuje izradu analize i strateškog okvira, dok će tijekom druge faze biti definiran operativni plan razvoja turizma na području Krapinsko-zagorske županije. Nakon radionice koja je održana početkom lipnja 2015. godine, na kojoj su definirani parametri, vizija i misija, identitet i pozicioniranje, zone turističkog doživljaja i turističkih proizvoda Zagorja, izrađivač Master plana Horwath HTL, u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom izradio je prijedlog strategije razvoja turizma koja će biti sastavni dio cjelovitog dokumenta Master plana razvoja turizma Krapinsko – zagorske županije. Jučer je u Krapini održana prezentacija Master plana na kojoj je dana analiza i izložen strateški okvir. Župan Željko Kolar tom je prilikom istaknuo da je već odavno definirano koji su to turistički potencijali koje Krapinsko-zagorska županija ima te je napomenuo da se pritom postavlja pitanje da li su ti potencijali iskorišteni na najbolji mogući način. -Tijekom prve faze izrade Master plana, došli smo do saznanja da se možemo i moramo puno bolje organizirati. Moramo mijenjati marketinški pristup, i to su sve stvari koje ćemo definirati kroz drugi dio Master plana koji će se baviti konkretnim projektima i strategijom. Najvažnije je istaknuti da imamo priliku kroz 10 godina minimalno pet puta povećati prihode od turizma, pet puta povećati zaposlenost u turističkom sektoru, kao i broj noćenja, što znači da je vrlo ozbiljan posao pred nama.-rekao je župan. Uz župana Željka Kolara i zamjenike župana Jasnu Petek i Anđelka Fereka-Jambreka te pročelnice resornog županijskog Upravnog odjela, Sanju Mihovilić, prezentaciji su prisustvovali i gradonačelnici i načelnici zagorskih gradova i općina, djelatnici turističkih zajednica te predstavnici javnog i privatnog sektora.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *