Krakom nabavio žute spremnike za odvojeno prikupljanje plastike

U općini Radoboj uređuje se još jedno dječje igralište
29. travnja 2021.
Izgradnja parkirališta u Gornjem Jesenju
29. travnja 2021.

Krakom nabavio žute spremnike za odvojeno prikupljanje plastike

U skladu s nacionalnim Planom gospodarenja otpadom i Planovima gospodarenja otpadom Grada Krapine, te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj kojima su zacrtani ciljevi odvojenog prikupljanja reciklabilnog otpada, za područje zbrinjavanja otpada kojim gospodari društvo Krakom d.o.o., isporučeni su spremnici za odvojeno prikupljanje otpada zapremnine 1.100 litara za lokacije eko-otoka, te žuti spremnici za prikupljanje plastike na mjestu nastanka. Nositelj projekta su jedinice lokalne samouprave koje su se tijekom lipnja 2018. prijavile na Javni poziv za iskaz interesa, za nabavu spremnika, za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Udio sufinanciranja od EU je 85 %, dok ostatak financijskih sredstava osiguravaju jedinice lokalne samouprave. Tijekom 2020. isporučeni su spremnici za prikupljanje korisnog otpada na lokacijama eko – otoka. U dogovoru s Gradom Krapinom i općinama Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj, zamijenjeni su stari, mahom već oštećeni spremnici i postavljeni  novi. Tako je ukupno postavljeno 44 plavih spremnika (papir / karton) zapremnine 1 100 litara, 33 zelena spremnika (staklo) zapremnine 1 100 litara i 44 žuta spremnika (plastika) zapremnine 1 100 litara. U ožujku ove godine u privremeno skladište na lokaciju reciklažnog dvorišta u Krapini dopremljeno je 6 974 komada žutih spremnika (plastika) zapremnine 120 i 240 litara. Financijska vrijednost ovog projekta nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iznosi 1.168.145 kuna. Trenutno su u tijeku administrativni postupci između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s jedinicama lokalne samouprave. Podjela žutih spremnika očekuje se nakon provedbe propisane procedure, a svi korisnici usluga će biti pravovremeno obaviješteni o vremenu i načinu distribucije žutih spremnika. Nakon podjele žutih spremnika, uskladit će se i raspored odvoza komunalnog otpada.

Odgovori