Konjščina: Projektu Reci “Dosta” dodijeljena županijska potpora

Ove srijede otvorenje izložbe u Muzeju grada Pregrade: „Antunovac-Pregrada“
3. kolovoza 2022.
Krapina: Obavijest o odvozu otpada
4. kolovoza 2022.

Konjščina: Projektu Reci “Dosta” dodijeljena županijska potpora

Općina Konjščina je na inicijativu Savjeta mladih Općine Konjščina, na natječaj za Participativni proračun za mlade Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu, prijavila projekt Reci “Dosta”, a za kojeg je ostvarila potporu u iznosu od 16.993.75 kuna. Savjet mladih općine Konjščina prepoznao je problematiku nasilja među mladima kao važnu u zajednici te je zajednički cilj mladih Općine njegovo smanjenje, podizanje svijesti o vrstama nasilja te adekvatno reagiranje na počinjeno nasilje. Ukoliko se mladi prepoznaju kao žrtve nasilja kroz projekt će dobiti informacije o tome kako i koga kontaktirati te obavijestiti o potencijalnim nasilnicima. Cilj projekta jest da mladi kažu da je dosta kada je u pitanju vršnjačko nasilje te da se prevenira i spriječi takvo daljnje ponašanje. S obzirom da se u općini nalazi srednja škola jedna od aktivnosti projekta bit će podizanje svijesti i o vršnjačkom nasilju mladih putem letaka i brošura. Ciljane aktivnosti projekta su radionice i treninzi o vrstama nasilja i odgovarajući način reagiranja na nasilje i druge važne informacije.

Odgovori