Iz Ministarstva kulture na područje KZŽ 2,7 milijuna kuna

Otvorene prijave za 60. Festival hrvatskih kazališnih amatera
10. siječnja 2020.
Održane XV. Zimske radionice i igraonice
13. siječnja 2020.

Iz Ministarstva kulture na područje KZŽ 2,7 milijuna kuna

 

Ministarstvo kulture odobrilo je ukupno 42.243.500 kuna investicijskih potpora za programe, odnosno projekte u kulturi za ovu godinu. Od tog iznosa na područje Krapinsko-zagorske županije bit će plasirano 2,7 milijuna kuna. Najviše, odnosno milijun kuna odobreno je Gradu Zlataru za rekonstrukciju i dogradnju Sokolskog doma. Općini Kumrovec odobreno je 500 tisuća kuna za adaptaciju društvenog doma. Na područje grada Krapine dolazi ukupno 345 tisuća kuna. Pučkom otvorenom učilištu Krapina odobreno je 200 tisuća kuna za kino opremu i 100 tisuća kuna za sanaciju krova, a Gradskoj knjižnici Krapina 45 tisuća za sanaciju krovnih i podrumskih prozora. Općini Krapinske Toplice odobreno je 300 tisuća kuna za opremanje kino dvorane u sklopu Doma kulture, Mariji Bistrici 250 tisuća kuna za opremanje gledališta Doma kulture, a općini Lobor 100 tisuća za adaptaciju društvenog doma. Pučko otvoreno učilište Donja Stubica dobit će 30 tisuća kuna za opremanje dječjeg odjela knjižnice, a Muzej grada Pregrade 150 tisuća kuna za adaptaciju zgrade. Knjižnicama u Pregradi, Klanjcu i Humu na Sutli odobreno je po 10 tisuća kuna za informatičku opremu.

Comments are closed.