Isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Krapine

Tjedan psihologije
20. veljače 2018.
9.Bijeli ježek u Mariji Bistrici
21. veljače 2018.

Isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Krapine

Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj jučerašnjoj sjednici objavilo je Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine. Savjet mladih Grada Krapine broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi. U Savjet mladih Grada Krapine mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina. Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na vrijeme od 3 godine.Više na web stranici Grada  Krapine.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *