Grad Pregrada udrugama dodijelio više od 30.000 eura iz Proračuna Grada Pregrade za 2024. godinu

Općina Đurmanec objavila Javni poziv za iskaz interesa za poseban prijevoz učenika Osnovne škole u Đurmancu
10. srpnja 2024.
Krajem lipnja 2024. godine u Zagorju registrirano 1.668 nezaposlenih osoba
10. srpnja 2024.

Grad Pregrada udrugama dodijelio više od 30.000 eura iz Proračuna Grada Pregrade za 2024. godinu

U Gradskoj vijećnici u Pregradi potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava  iz Proračuna Grada Pregrade u 2024. godini udrugama u kulturi  te organizacijama civilnog društva od interesa za opće dobro u 2024. Temeljem provedenih javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga u kulturi i organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pregrade u 2024. godini te odluka o dodjeli financijskih sredstava, dodijeljeno je ukupno 30.400,00 eura za projekte i programe 15 udruga. Gradonačelnik Marko Vešligaj pozdravio je sve prisutne predstavnike udruga čiji su projekti prepoznati kao kvalitetno osmišljeni programi i za čije su im aktivnosti u 2024. godini odobrena financijska sredstva.

Odgovori