Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja odvijaju se online

Paketi za najpotrebitije Humčane
1. travnja 2021.
U RH 2422 osobe zaražene koronavirusom
1. travnja 2021.

Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja odvijaju se online

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina ni ove godine neće s partnerima obilaziti škole u Krapinsko-zagorskoj županiji radi promocije deficitarnih zanimanja. Sve aktivnosti obavljaju se u sjedištu Područnog ureda Krapina ili na daljinu putem telefonskog informiranja i savjetovanja na daljinu korištenjem dostupnih aplikacija. Jedan od bitnih čimbenika koji utječu na odabir zanimanja je i potražnja za određenim profilima zanimanja na tržištu rada pa je ove godine u HZZ PU Krapina pripremljena publikacija Statističko-analitičko izvješće za potrebe profesionalnog usmjeravanja učenika „Kretanja na tržištu rada 2020. godine“ koja se distribuira školama kako bi i suradnici u školama imali informacije o kretanjima na tržištu rada. Učenicima osnovnih i srednjih škola kao i osobama koje žele napraviti promjenu na profesionalnom putu dostupna je pomoć u obliku profesionalnog savjetovanja u Odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje u HZZ PU Krapina, a savjetnicima za profesionalno usmjeravanje korisnici se mogu obratiti i osobno putem telefona 049/ 382 252 ili e-mail adresu HZZ.Krapina@hzz.hr.

Comments are closed.