Općina Lobor i ove godine sufinancira troškove smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima

Za projekte mladih KZŽ izdvojila 28 140 eura
13. rujna 2023.
Dvor Veliki Tabor dobio nagradu Zlatni pin
14. rujna 2023.

Općina Lobor i ove godine sufinancira troškove smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima

Općina Lobor i ove godine sufinancira troškove smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima za što je odluku potpisala načelnica Općine Ljubica Jembrih.  Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima imaju redoviti učenici srednje škole bez obzira na socijalni status, ali pod uvjetima da učenik ima prebivalište na području općine i da jedan od roditelja, odnosno skrbnika, ima prebivalište na području općine Lobor. Načelnica Ljubica Jembrih rekla je kako je to jedna od niza mjera kojima Općina brine za dobrobit djece s područja općine te barem na jedan način olakšava troškove roditeljima. „Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima podnosi roditelj učenika na propisanom obrascu. Općina će spomenute troškove sufinancirati sa 33,18 eura, odnosno 250 kuna mjesečno. Sufinancirat će se troškovi za razdoblje od 4. rujna ove do 21. lipnja sljedeće godine“,pojasnila je načelnica Jembrih. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor osobno ili poštom na adresu Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor. Rok za podnošenje zahtjeva je 29. rujna.

Odgovori