Na području grada Krapine počinje postupak katastarske izmjere

Obilježen Dan općine Mače
14. svibnja 2024.
KUD “Antun Mihanović” pripremio najbolju kotlovinu
14. svibnja 2024.

Na području grada Krapine počinje postupak katastarske izmjere

U sklopu višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. na području Grada Krapine započinje postupak nove katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige. Katastarska izmjera se odnosi na područje naselja Doliće, dio Krapine (ul. Miška Pavića, Uska ulica i dio ul. Augusta Cesarca), Lazi Krapinski, dio Podgore Krapinske, dio Strahinja, Straža Krapinska, Šušelj Brijeg, dio naselja Tkalci, dio naselja Trški Vrh, Vidovec Krapinski, Zagora i dio Žutnice. Vlasnici i nositelji prava na katastarskim česticama za dio katastarske općine Krapina pozvani su na javni skup građana (tribinu) koje će se održati u utorak 21. svibnja u 18 sati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina. Poziv se ne odnosi na nositelje prava na zemljištu obuhvaćenim katastarskom općinom KRAPINA – GRAD. Na skupu građana će predstavnici Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Krapine, Grada Krapine, te tvrtke Geo-Gauss d.o.o. iz Čakovca i pravni stručnjaci informirati mještane o projektu te svim pravima i obvezama vezanim uz katastarsku izmjeru.

Comments are closed.