Vijesti

11. studenoga 2009.

Pomoć za nerazvrstane ceste

Krapinsko-zagorska županija nastavlja sa izdvajanjem novca za pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima i grobljima, te objektima od posebnog interesa za Županiju. Sredstva za tu namjenu, […]
11. studenoga 2009.

Ponovno sastanak sa slovenskim premijerom Pahorom

Priopćenjem za javnost oglasila se Udruga dnevni migranti Pregrada. Ponovno prozivaju i lokalnu vlast i državne institucije, pripisujući im pasivnost u rješavanju postojeće problematike kako radnica […]
11. studenoga 2009.

Osnovana Udruga branitelja Kumrovec

U Kumrovcu je nedavno održana osnivačka skupština Udruge branitelja Kumrovec. Za predsjednika udruge izabran je Darko Hlaban, zamjenik je Franjo Žlender, a tajnik Marijan Lutring. Na osnivačkoj […]
11. studenoga 2009.

Novac za četvrti kvartal – iduće godine

Ovih dana održan je sastanak čelništva općine Konjščina sa predsjednicima odnosno predstavnicima udruga koje djeluju na području Općine. Tema – financije.
Prev page

Next page