Vijesti

26. veljače 2021.

Reciklažno dvorište u Pregradi 2020. zaprimilo 107 tona otpada

Prošle godine je na Reciklažnom dvorištu u Pregradi zaprimljeno preko 107 tona otpada. Najviše je zaprimljeno glomaznog otpada, zatim slijedi odbačena električna i elektronička oprema, potom […]
26. veljače 2021.

Sanacija cestovnog propusta Vilanci

Zbog radova na sanaciji cestovnog propusta u naselju Vilanci u Velikom Trgovišću za promet je privremeno zatvoren dio lokalne ceste L22080 (Dubrovčan (Ž2155) – Vilanci). Cesta […]
26. veljače 2021.

Općina Petrovsko sufinancira izobrazbu o sigurnoj uporabi pesticida

Općina Petrovsko prihvatila je ponudu Didacticus učilišta vezanu za obnavljanje odgovarajućih znanja za održivu uporabu pesticida. Cijena osnovne izobrazbe iznosi 360 kuna, a cijena dopunske izobrazbe […]
25. veljače 2021.

Tri KZŽ škole u pilot-projektu “Škola budućnosti”

Od 250 prijavljenih kandidata za škole koje će ući u pilot-projekt razvoja „Škole budućnosti“, među 40 odabranih našle su se i tri škole iz Krapinsko-zagorske županije: […]
Prev page

Next page