Silva Videk

19. siječnja 2010.

Predstavljanje brošure “Invaliditet kao ljudsko pravo”

Na području Krapinsko-zagorske županije, prema podacima iz popisa stanovništva 2001., bilo je registrirano 18,5 tisuća osoba s invaliditetom. Stavi li se taj broj u odnos
19. siječnja 2010.

Sufinanciranje prijevoza

Kao i nekoliko godina dosad općina Đurmanec subvencionira troškove autobusnog prijevoza srednjoškolcima i redovnim studentima s prebivalištem na području Općine. Što se tiče prijevoza vlakom
19. siječnja 2010.

Poticaji za razvoj poljoprivrede

Đurmanec – Sukladno postojećoj odluci općina Đurmanec dodjeljuje novčane poticaje i za razvoj poljoprivrede. Tako su u 2009. godini poticaji dodijeljeni za sadnju kruški viljamovki
18. siječnja 2010.

Nabavljena oprema za rada logopeda

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Krapinsko-zagorske županije u okviru svojih aktivnosti, nabavilo je opremu za rad logopeda u Krapini. Stručno mišljenje o opremi dao je […]