5. lipnja 2020.

Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi KZŽ za 2020.

Župan Krapinsko-zagorske županije objavio je Javni poziv za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturiKrapinsko-zagorske županije za 2020. godinu. Prioritetna područja su manifestacije […]