RHZK MIKROFON

Šuma okom šumara do 28. siječnja u Galeriji grada Krapine, 14.01.2014.

Mario Duktaj u Plavoj minuti, 14.01.2014.

Ogroman interes poduzetnika za potpore iz strukturnih fondova EU, 14.01.2014.

I ove godine stipendija Leo kluba Zagorje , 08.01.2014.

Koncert ove nedjelje u Župnoj crkvi Sv. Jurja u Đurmancu, 02.01.2014.


Stare priloge iz 2013. možete pregledati ovdje.