Za sanaciju divljih odlagališta KZŽ izdvojila 95 tisuća kuna

Krapinsko-zagorska županija osigurala je 95 tisuća kuna za sanaciju divljih odlagališta na području županije. Sredstva je dobilo ukupno 11 gradova i općina s područja Krapinsko-zagorske županije, kako slijedi: Grad Oroslavje – 10.000,00 kuna za lokaciju u Mokricama nasuprot restorana Punkt i auto kuće Kozina d.o.o., Grad Zlatar – 10.000,00 kuna za lokaciju u blizini radio odašiljača u Vinogradarskoj ulici, Grad Klanjec – 10.000,00 kuna za lokaciju u naselju Florijan, Općina Budinšćina – 10.000,00 kuna za lokaciju kod Jambrečića u Zajezdi i lokaciju Grtovec- kod Frtalja, Općina Radoboj – 7.000,00 kuna za lokaciju u naselju Radobojsko Strahinje – Kamenjak, Općina Gornja Stubica – 8.000,00 kuna za lokaciju uz državnu cestu D-307 i nekoliko manjih odlagališta u naselju Gusakovec, Općina Hrašćina – 7.000,00 kuna za lokaciju Donji Kraljevec kod zaseoka Vušaki, Općina Zlatar Bistrica – 7.000,00 kuna za lokaciju uz nerazvrstanu cestu u zaseoku Basrani – Petolasi, Općina Lobor – 8.000,00 kuna za lokacije u šumi Genek-naselje Velika Perovagorska, šumi Viški-naseljeLoborsko Završje i lokacija Vlaheki u naselju Loborsko Završje, Općina Novi Golubovec – 10.000,00 kuna za lokaciju “Gorska šuma” uz cestu D29 Tuškova štalica-Ranjeni Isus, te Općina Mače – 8.000,00 kuna za lokaciju u šumi Broci i lokacija u šumi Krč.

Ove fotografije i tekstovi podliježu zaštiti autorskih prava. Neovlašteni download ili neovlašteno korištenje bilo koje od fotografija ili teksta smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi! Za informacije ili korištenje slika javite se na mailove info@rhzk.hr ili program@rhzk.hr COPYRIGHT NOTICE ©

Objavljeno: Četvrtak, 20.04.2017. u 12:45 sati.