Saborska zastupnica HNS-a Marija Puh u “Oči u oči”

Saborska zastupnica HNS-a Marija Puh, gostujući u našoj emisiji „Oči u oči” rekla nam je kako su zadnja tri tjedna, prije ljetne stanke, bila intenzivna u radu Hrvatskog sabora. Za to vrijeme doneseno je više od 80 izvješća i novih zakona, a ona se najviše bavila Zakonom o pravobraniteljima za djecu. S ponosom ističe da je HNS prilično doprinio tom Zakonu. Naime, po prijedlogu koji im je stigao na klupe, bilo je predviđeno da pravobranitelji za djecu imaju uvida u podatke ukoliko nisu tajni, no HNS je mišljenja da moraju imati uvida u sve podatke jer su i inače podaci koji se odnosi na djecu tajni. Također, do sada je postojala opcija da pravobranitelji moraju davati izvješće Saboru, a ukoliko Sabor ne izglasa to izvješće, automatizmom prestaju biti pravobranitelji iako su izabrani na osam godina.  U HNS-u su smatrali da to nije u redu zbog mogućih političkih manipulacija pa su predložili da se svaki pravobranitelj mora izraditi svoj godišnji plan, a ukoliko ga neće izvršiti na nekoj razini od 20 do 30 posto od onoga što si zacrtao, to izvješće se može rušiti, a time i pravobranitelj. Također, pravobranitelja neće više izabirati Vlada već nakon natječaja – Sabor. U vrućoj saborskoj jeseni općine i gradovi bi novih zakonom mogle dobiti više novca, što znači da bi se zakonom omogućio veći stupanj decentralizacije. Priprema se još jedan Zakon iznimno važan za Zagorje, a riječ je državnoj imovini. Prema informacijama kojima raspolaže saborska zastupnica HNS-a Marija Puh tako bi se sve čestice na kojima su groblja, trgovi ili slično, automatizmom pripisale jedinicama lokalne samouprave. Kad je riječ o zgradama u državnom vlasništvu samo Ministarstvo državne imovine imat će tako više resursa za rješavanje kompleksnijih zgrada i rješavanja zahtjeva, što je osobito u našoj Županiji važno za Kumrovec. Stoga se nada da će se izglasavanjem tog zakona olakšati u pronalaženju investitora i stavljanja u funkciju tih zgrada.

Ove fotografije i tekstovi podliježu zaštiti autorskih prava. Neovlašteni download ili neovlašteno korištenje bilo koje od fotografija ili teksta smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi! Za informacije ili korištenje slika javite se na mailove info@rhzk.hr ili program@rhzk.hr COPYRIGHT NOTICE ©

Objavljeno: Petak, 11.08.2017. u 10:19 sati.